رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، معتقد است: امروزه ظهور شرکت‌های دانش بنیان، توان علمی و فنی شرکت‌های فناور، تولید، اشتغال و صادرات اصلی ترین عناصر توسعه یافتگی کشورها به شمار می‌روند. در سال جاری انتظار داریم که ارکان دولت و نهادهای اجرایی نیز با حاکمیت هم سو گردیده و در راستای نیل به اهداف شعار سال، قدم بردارند.

دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در سرمقاله شماره 79 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

نامگذاری سال 1401 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» نامگذاری هوشمندانه و مدبرانه و نویدبخش تحولات بزرگ و اساسی برای صنایع فناور و دانش بنیان کشورمان خواهد بود که ضمن سازماندهی نخبگان در قالب شرکت‌های ‎دانش‌بنیان، کلید حل مشکلات تولیدکنندگان داخلی، توسعه بازار، صادرات و چراغ راهی برای حرکت در مسیر بلوغ صنایع، رونق و پیشرفت کشور و بی اثرکردن تحریم دشمنان خواهد بود.

امروزه ظهور شرکت‌های دانش بنیان، توان علمی و فنی شرکت‌های فناور، تولید، اشتغال و صادرات اصلی ترین عناصر توسعه یافتگی کشورها به شمار می‌روند. افزایش ظرفیت و کارایی این منابع و استفاده بهینه از آنها طبیعتا مستلزم سازوکارهای حاکمیتی، مدیریت منسجم و سازمان یافته در حوزه‌های مختلف علم و فناوری، تحقیق و توسعه، تجاری سازی محصولات فن آورانه و در نهایت حمایت و استقبال دولت از پذیرش و به کارگیری این محصولات است. آن چنان که رییس جمهور در سخنرانی مورخ 14 فروردین در جلسه هیات دولت عنوان می‌نماید که «کارامدترین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خرید محصولات این شرکت‌ها است». امیدوار هستیم که این دغدغه‌ها در سالی که با نام «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» مزین گردیده است، متجلی گردیده و شاهد بلوغ صنایع مختلف در کشور و بالا بردن ظرفیت خودکفایی در کشور باشیم.

در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که در اکثر کشورهای توسعه یافته، محور توسعه  و رشد، از سرمايه فيزيكي به سرمايه دانشی تغيير یافته است و اکثر این کشورها توانسته‌اند با تکیه بر دانش خلق شده از سوی شرکت‌های دانش بنیان و فناور، به توسعه پایدار برسند که نام گذاری هوشمندانه و مدبرانه سال جاری نیز نشان‌گرتوجه به این رویکرد و نویدبخش تحولات بنیادی در توسعه کشور توسط صنایع فناور و دانش بنیان کشورمان خواهد بود.

در سال جاری انتظار داریم که ارکان دولت و نهادهای اجرایی نیز با حاکمیت هم سو گردیده و در راستای نیل به اهداف شعار سال، قدم بردارند. بیانات رییس جمهور در جلسه هیات دولت در خصوص  این موضوع که «کارآمدترین حمایت از شرکت های دانش بنیان خرید محصولات این شرکت‌ها است» طی بخشنامه‌ای به سازمان‌ها الزام و تکلیف گردیده و ضمانت اجرایی مرتبط وضع گردد، تمرکز اصلی دولت برای شناسایی و پیاده سازی راهکارهای موثر برای کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفته و از این طریق افزایش سهم بازار یا اندازه بازار محصولات دانش بنیان در حوزه بازار داخلی و صادرات صورت پذیرد.

انتهای پیام

برچسب: