ماهنامه نسل چهارم
شماره‌ 79 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ فروردین ماه ۱۴۰۱ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هفتاد و نهمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ فروردین ماه ۱۴۰۱ با محوریت تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: