اخبار

23 بهمن 1399
نتایج پژوهشی کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد: ارتقاء شفافیت اطلاعات با رعایت اسرار حاکمیتی باید به گونه‌ای با قاعده گذاری شفاف، دقیق و جزئی تبیین شود که هم ماهیت استثنائی حریم خصوصی اطلاعاتی صیانت شود و هم دسترسی بدان‌ها در موارد ضرور...
16 بهمن 1399
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد که ترس از برملا شدن خطاها، اشتباهات و تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بسته‌ای سوق می‌دهد که مردم نتوانند به سهولت به اطلاعات عمومی موجود در دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند که نتیجه ان ایجاد...
15 بهمن 1399
مطالعه‌ی بخشی از نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» بر مبنای «اسناد بین المللی» نشان می‌دهد: ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی عمومی، حمایت قضایی و تضمین بهره‌مندی از آزادی دریافت و نشر اطلاعات مربوط به...
05 بهمن 1399
از آنجا که همگان تاکید دارند که تکیه بر شفافیت اطلاعات خصوصا در حوزه‌ی اقتصادی، نقطه مرکزی در مبارزه با فساد است، لذا قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد.
02 بهمن 1399
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت» نشان می‌دهد که تکیه بر شفافیت اطلاعات نقطه مرکزی عزم بنیادی برای مبارزه با فساد است، لذا قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد.
29 دى 1399
رييس هيات مديره هلدينگ داده ورزی سداد، گفت: کرونا نقش به سزایی در توسعه ابزارهای الکترونیکی و به ویژه بحث های پرداخت و مالی در دوران پاندمی داشته است؛ چراکه بانک‌ها یکی از مناطق حساس و خطرناک برای افراد، پرسنل و شهروندان هستند.
27 دى 1399
دانشگاه‌های نسل چهارم؛ که جریان حاکم دانشگاه های جهان شده است و اطمینان می‌رود که تا چند سال آینده حجم بزرگی از دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته و علی الخصوص پسا کرونا، به این سمت حرکت نماینــد. این دانشگاه ها جدا از وظایـف دانشگاه های سه نسل گذشته...
27 دى 1399
در راستاى دستیابى به موفقیت در انتقال فناوری، دسترسى به سخت افزار آن به تنهایى جوابگو نبوده و لازم است شركت هاى گیرنده فناوری اقدام به جلب دانش ضمنى آن نیز بنمایند و شرایط سازمانى لازم و سازگار با فناوری تازه وارد را در بنگاه خود ایجاد نمایند.

صفحه‌ها

تازه ها