امروزه ارتباطات یکی از بخش‌های مهم کشور است که همانند یک کاتالیزور قوی در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ... عمل کرده و اختلال در سیستم ارتباطی کشور ضربه سنگینی به سایر بخش‌ها وارد می‌کند؛ در این شرایط باید سیستم ارتباطی کشور با ملحوظ داشتن وضعیت پیش آمده در شبکه تولید برق کشور و عدم امکان رسیدن به تعادل در میان مدت، رأساً برای تأمین برق اضطراری مورد نیاز سایت‌های مربوطه سرمایه گذاری کند.

مهندس محمدرضا محمدخانی، معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس در سرمقاله شماره 70 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

متأسفانه در هفته‌های اخیر قطعی‌های برق که ناشی از سوء مدیریت و ترک فعل دولت در تعهد به اجرای برنامه توسعه برق است، مشکلات فراوانی را به همه اقشار و بخش‌های اقتصادی، امنیتی، ارتباطی، بهداشتی، درمانی و ... جامعه تحمیل کرد که برای جبران بخشی از آن اقدام به بهره برداری از نیروگاه‌های برق آبی‌کردند که این اقدام هم با توجه به کاهش قابل توجه نزولات آسمانی، تأمین آب بخش‌های مختلف و حتی  شرب و بهداشت را با مشکل روبرو کرده و خواهد کرد؛ به طوریکه اخیراً دستگاه اجرایی بخش آب هم شروع به تهدید مردم کرده است و اگر خدای ناکرده نزولات آسمانی در سال آبی بعد هم مثل سال آبی جاری ادامه یابد، باید منتظر فاجعه در تأمین آب  کشور بود.
ملاحظه می‌فرمائید که در حال حاضر هم برای جبران کسری برق مورد نیاز بخش خانگی، از صنایع بزرگ کشور خواسته اند  برای مدت یک ماه به حالت نیمه تعطیل و یا حتی تا حد تعطیل کامل درآمده و از تولید خودداری کنند. حال باید پرسید که این عمل چه سنخیتی با شعار«جهش تولید در سال جاری» دارد و چرا کشور باید هزینه سوءمدیریت و ترک فعل مسئولین اجرایی را بدهد؟!
این شکاف ایجاد شده بین تولید و مصرف برق کشورآنقدرعمیق است که باید انتظار داشت برای رسیدن به کف تأمین نیاز داخلی (به فرض که نخواهند به تعهدات داده شده به کشورهای همسایه در فروش برق که هم در بعد اقتصادی و هم امنیتی برای ایران حائز امنیت است، عمل کنند)، حتی با بهترین و کارآمدترین مدیریت و فراهم بودن منابع مالی ارزی و ریالی و تلاش بی وقفه مدیران بعدی این وزارتخانه و شرکت های تابعه، کم و بیش در دوره دولت سیزدهم هم ادامه یابد.
علی ایحال، همانطور که در بالا گفته شد  این مشکل به همه بخش‌های مصرف کننده برق تحمیل شده است. از طرف دیگر، می‌دانیم که امروزه برق، اولین نیاز توسعه و رفاه اجتماعی است. یکی از بخش‌های مهم کشور که مثل یک کاتالیزور قوی در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ... عمل می‌کند، ارتباطات است که اخلال در آن ضربه سنگینی به بخش‌های فوق الذکر وارد می‌کند. در این شرایط باید سیستم ارتباطی کشور با ملحوظ داشتن وضعیت پیش آمده در شبکه تولید برق کشور و عدم امکان رسیدن به تعادل در میان مدت (زیرا به منابع مالی بسیار زیادی نیاز دارد)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کلیه شرکت‌های تأمین کننده ارتباطات و مخابرات، رأساً برای تأمین برق اضطراری مورد نیاز سایت‌های مربوطه سرمایه گذاری کنند. کما اینکه در مراکز بزرگ  این اقدام با نصب دیزل‌های مناسب و حجمی از باتری (حتی تا 72 ساعت قطع برق) انجام شده است، ولی همین کار باید در همه سایت‌های ارتباطات بدون برق اضطراری نیز انجام شود که البته این کار به سرمایه کافی قابل توجهی نیاز دارد ولی اگر می‌خواهند ایران به یک ارتباطات مطمئن مجهز باشد و گرفتار سوء مدیریت سایر بخش‌ها نشوند، این اقدام اجتناب ناپذیر است و باید هرچه زودتر اجرایی شود.

انتهای پیام

تازه ها