ماهنامه نسل چهارم - شماره 70
شماره‌ 70 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هفتادمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ تیرماه ۱۴۰۰ با محوریت «لزوم سرمایه گذاری همه جانبه در شبکه ارتباطی کشور» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: