کنکاش

28 شهريور 1396
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ساماندهی فضای مجازی را از جمله مهمترین اولویت های کاری پیشنهادی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برشمرد.
27 شهريور 1396
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت افزایش سرعت و بهبود کیفیت اینترنت در همه مناطق به ویژه مناطق محروم و روستایی تاکید کرد و آن را از اولویت های مهم پیشنهادی به وزیر ICT برشمرد.
27 شهريور 1396
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، بهبود و افزایش امنیت در فضای مجازی را از جمله مهمترین اولویت های کاری برشمرد که باید مورد توجه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد و در عین حال بر توجه بیشتر به ایجاد زیرساخت‌های...
26 شهريور 1396
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه خدمات مخابراتی در تمام نقاط کشور و ازجمله روستاها و مناطق محروم تاکید کرد و این موضوع را از جمله مهمترین اولویت های کاری پیشنهادی به وزیر ICT برشمرد.
26 شهريور 1396
یک عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، توجه به کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی را از اولویت های پیشنهادی به وزیر ارتباطات برشمرد و بر این نکته تاکید کرد که با توجه به ضرورت توجه به اشتغال زایی و با عنایت به اینکه فضای مجازی بستر مناسبی...
25 شهريور 1396
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، توجه به تکالیف قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از مهم ترین اولویت های کاری وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات برشمرد و در عین حال افزایش سرعت اینترنت و بهبود در این زمینه را از...
07 شهريور 1396
مدیر مجموعه چاپار گفت: در خیلی از کشورهای اروپایی از سرویس‌های مختلف گوگل به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند، به دلیل این که شواهد زیادی از اینکه گوگل چگونه از اطلاعات استفاده می‌کند به روشنی دیده‌اند.
07 شهريور 1396
مدیر تیم کسب‌وکار طرح جویشگر بومی با تاکید بر تاثیرگذاری جویشگرها بر تحقق اهداف توسعه‌ای سایر بخش‌ها و سودآوری و رشد بالای شرکت‌های فراهم آورنده جویشگر در اقتصاد ملی، گفت: جویشگرهای بومی نقش مهمی در توسعه رسانه‌های اجتماعی و تحریک تقاضا دارند.
07 شهريور 1396
مدیرعامل شرکت آرمان رایان شریف با بیان اینکه به دنبال ایجاد شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی جویشگرهای بومی ضروری است، بر اهمیت همکاری سازمان‌ها با جویشگرهای بومی برای ارائه اطلاعات تاکید کرده و گفت: جویشگرهای بومی باید نگاه به آینده داشته باشند.

صفحه‌ها