فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه
10 ارديبهشت 1401
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقدند: رفع موانع قانونی از پیش روی صنایع مادر همچون فولاد و حمایت از این صنایع که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، باعث رشد و تقویت حلقه‌های بعدی صنعت همچون لوازم خانگی و خودرو می‌شود.

تازه ها