شاد

شاد
28 آبان 1401
پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل شاد به زیست بوم آموزش مجازی نظام آموزش و پرورش، مقرر شد که خدمات آموزشی در قالب بخش خدمات افزوده به شاد اضافه گردد تا ارائه دهندگان خدمات آموزشی و تولیدکنندگان محتوا بتوانند در این بستر فعالیت های...
 شاد
30 مهر 1401
پایش هوشمند محتوا در راستای محافظت اخلاقی و پرورشی از فرزندان ایران در پلتفرم شاد برنامه‌ریزی و مدیریت شده است. این پایش با استفاده از هوش مصنوعی و نظارت اپراتور به صورت همزمان در حال اجراست و ماهانه 11 میلیون رکورد در شاد مانیتور می‌شود.