بازار بورس

فولاد مبارکه
18 مرداد 1401
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی در حوزه صنعت، توانسته با اجرای طرح‌های توسعه‌ای گوناگون در سال‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های مختلف در دوره‌های پیش‌رو، درآمد مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کند. افزایش سرمایه...

تازه ها