سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر نقش آفرینی این پژوهشگاه در تحقق تحول دیجیتال در کشور تاکید کرد.

دکتر علیرضا یاری در داخل گود شماره 98 ماهنامه نسل چهارم، گفت: یکی از دستاوردهایی که به واسطه جایگاه ملی فعالیت های پژوهشگاه طی سالهای اخیر به دست آمده، شکل‌دهی حوزه های جدید ماموریتی است که به صورت تدریجی نقش پررنگی در توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ایفا کرده است. ایجاد حوزه راهبردی در پژوهشگاه یکی از این نمونه ها می باشد که در ابتدا با تاسیس مرکز نخبگان و در ادامه با عناوین گروه مطالعات راهبردی و اقتصادی و در حال حاضر با نام پژوهشکده مطالعات راهبردی و اقتصاددیجیتال و همکاری جمعی از پژوهشگران و اعضای هیات علمی با تخصص های میان رشته ای، مطالعات  آینده پژوهی، سیاست گذاری توسعه کسب و کار، تنظیم گری و توسعه اقتصاد دیجیتال را پیگیری می کنند.  
وی درخصوص تاریخچه تشکیل گروه های پژوهشی در این پژوهشکده، ادامه داد: به دلیل تحولات پرشتاب عرصه فاوا و همچنین لزوم تفکیک حوزه های تصدی گری از حاکمیتی و ایفای نقش تنظیم گر توسط وزارت ارتباطات خصوصا با تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ذیل وزارتخانه،  گروه های پژوهشی در عرصه حقوق و مقررات فاوا و مطالعات اقتصادی فاوا جهت فعالیت و پژوهش در عرصه های مربوطه شکل گرفت که به تدریج با افزایش نیازهای بخش در این زمینه و ابعاد و پیامدهای تحولات حوزه ICTدر عرصه ملی و بین المللی، گروه های مطالعاتی آینده پژوهی و سیاست گذاری اقتصاد دیجیتال به مرکز اضافه شد.
یاری در ادامه گفت: پژوهشکده مطالعات راهبردی شامل چهار گروه پژوهشی است که عمده فعالیت آنها در ارتباط با وزارت ارتباطات و دستگاه های تابعه آن انجام می شوند. یکی از این گروه ها با عنوان مطالعات تنظیم گری و سازماندهی فاوا متمرکز بر حوزه قوانین و مقررات ICTو تنظیم گری و مباحث حقوقی این عرصه است و مهمترین ذینفعان فعالیت های این گروه مطالعاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هستند. همچنین با توجه به ورود سازمان فناوری اطلاعات به عرصه تنظیم گری فناوری اطلاعات و پلتفرم ها این سازمان نیز از جمله متقاضیان فعالیت های پژوهشی این حوزه محسوب می شود. 
موضوع کسب و کارهای فاوا و برنامه ریزی در این زمینه، حوزه مطالعاتی یکی دیگر از گروه های این پژوهشکده است. یکی از فعالیت های اصلی این گروه، مطالعات و برنامه ریزی در زمینه سنجش و ارتقا شاخص های توسعه فاوا در کشور می باشد. در حال حاضر پژوهش هایی در زمینه توسعه زنجیره کسب وکارها در صنعت فضایی با همکاری سازمان فضایی و همچنین توسعه خدمات و کسب وکارهای پلتفرمی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات در این گروه مطالعاتی در حال اجرا می باشد.
یاری اضافه کرد: بنابر ضرورت توسعه دیجیتالی و دامنه تاثیرگذاری سیاست ها و اقدامات در این حوزه و نیز اهمیت شناخت الزامات سیاستی مربوطه،  تعریف و اجرای فعالیت های آینده پژوهانه در ابعاد مختلف توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمرکز اصلی گروه سیاست پژوهی و دیده بانی فاوا در این پژوهشکده است. همکاری در تدوین مدل اقتصادی زیست بوم اقتصاد دیجیتال از جمله فعالیت های این گروه محسوب می‌شود که با همکاری وزارت ICT در حال انجام است. 
وی، ادامه داد: چهارمین محور از مباحث راهبردی حوزه ICT مرتبط با اقتصاد دیجیتال است که در گروه پژوهشی مطالعات توسعه اقتصاد دیجیتال پیگیری می شود. عمده فعالیتهای این گروه پژوهشی، شناسایی عرصه های نوین مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ارائه برنامه جهت نقش آفرینی مطلوب وزارت ICT در موضوعات اولویت دار این حوزه می باشد. موضوعاتی مانند طراحی الگوی سرمایه گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال و یا ارائه مدل مفهومی دیپلماسی دیجیتالی، برخی از پژوهش های اجرایی در این گروه مطالعاتی است. 
یاری اضافه کرد: این مرکز بنابر ظرفیت های دانشی و تجربیات اجرای پروژه های مشابه، مدیریت، هدایت و یا نظارت برخی فعالیتهای برون سپاری شده در این حوزه را نیز عهده دار است که در این خصوص می توان به فعالیت اجرایی و پژوهشی سنجش اقتصاد دیجیتال کشور اشاره کرد که به سفارش وزارت ارتباطات توسط این مرکز در حال اجرا است. 
به گفته سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال، با توجه به اهمیت همه جانبه نگری در توسعه فناوری، این مرکز در اجرای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی سایر پژوهشکده‌های پژوهشگاه نیز همکاری و مشارکت فعالی دارد. 
وی در پایان افزود: در حال حاضر و براساس نقش و ظرفیت درنظرگرفته شده برای رشد اقتصاد دیجیتال در برنامه های توسعه کشور مانند برنامه هفتم توسعه، ضرورت رصد تحولات این عرصه و برنامه ریزی آگاهانه، حمایت از افزایش رقابت پذیری و توسعه کسب وکارهای پلتفرمی، تنظیم گری پویای فضای دیجیتال و بسیاری دیگر از الزامات راهبردی در توسعه دیجیتال کشور، دستاوردهای پژوهشی این پژوهشکده می‌تواند با تعامل سایر مراکز و نهادهای سیاست گذار و اندیشکده ها در آینده برجسته تر شود.

انتهای پیام

تازه ها