مطالب این شماره

شماره‌ 98 ماهنامه‌ نسل چهارم
شماره‌ 98 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آبان ماه 1402 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

نود و هشتمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آبان ماه 1402 با نگاه ویژه به «نقش کلیدی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه نوآوری و فناوری ICT در کشور» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.