دکتر اسماعیل ثنائی
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: امیدوارم یک بار برای همیشه از چرخه تلکام و الکامپ امروزی بیرون آمده و نمایشگاهی با ابعاد بین المللی در هر دو سر فصل «صنعت ICT » و« ICT در صنعت» برگزار نماییم.

دکتر اسماعیل ثنائی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در یادداشت ماه هفتاد و ششمین شماره از ماهنامه نسل چهارم نوشته است:

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل‌های نوآورانه (تلکام 2021) متاسفانه کم رونق و ضعیف برگزار شد که دلایل مختلفی برای عدم موفقیت آن می توان بیان کرد، لیکن قبل از آن ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) که مخابرات هـــم در دل آن می‌باشد و رشـــد بسیـــار سریع آن در حوزه هــای جدیــد Big data, AI, Blockchain, IoT, 5G,Cloud، ... و اخیراً Metaverse ، کشور ما یک نمایشگاه در سطح بین المللی تمام عیار و ثابت از نقطه نظر زمانی نیاز دارد. در این راستا می‌توان به نمایشگاه GSM World که تا قبل از کرونا همه ساله در بارسلون برگزار می شد و نمایشگاه GiTex دبی اشاره نمود که جایگاه بین‌المللی بالایی را به دست آورده اند.

یکی از اعتراضات دائمی اینجانب جداسازی نمایشگاه‌های تلکام و الکامپ از یکدیگر بوده و هست. با توجه به مطالب فوق الذکر این جداسازی هیچ‌گونه توجیهی غیر از کسب درآمد دوگانه ندارد؛ ضمـــن آنکه هر نمایشگاه متولی خود را داشته و همواره سیاست گذاری های بسیار متفاوتی را عرضه داشته‌اند.

نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ امسال دیگر فارغ از هرگونه تعامل با شرکت‌ها بود و به همین دلیل تعداد شرکت‌کنندگان بسیار کم و در یک کلام نمایشگاه کم فروغی بود.

ما در اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران از ماه‌ها قبل تلاش داشتیم تا با همکاری سندیکای صنعت مخابرات، نمایشگاهی درخور و پرمحتوا را همانند دوره قبل و بلکه بسیار پربارتر برگزار نمائیم، اما به دلایل صرفاً اقتصادی و ارتباطی، نمایشگاه تلکام امسال به روال سابق خود برگشت و به مجموعه قبلی واگذار شد و دیدیم که با توجه به عدم استقبال اکثریت شرکت‌ها، به چه سرانجامی رسید.

در واقع نمایشگاه‌های تخصصی امروزه باید در کنار عرضه محصولات و دستاورد شرکت‌ها، برنامه‌هایی بسیار غنی شامل سمینارها و کارگاه های تخصصی را داشته باشند، مجموعه ای را به شرکت‌های جدید استارآپ اختصاص داده و حتی می‌بایست ابعاد جدیدی را به آن بیافزایند.

اگر به صنعت معظــم ICT بنگریـــم، دو بعــد بسیـــار اساسی را مشاهـده می کنیم:

• صنعت ICT Industry) ICT)
• ICT  در صنعت (ICT in Industry)

در اکثر نمایشگاه های فعلی در ایران، تمرکز حول موضوع اول است؛ در حالی که سر فصل دوم بسیار وسیع تر، گسترده تر و مهم تر می باشد.

اگر نگاهی به شرکت‌های حاضر در آخرین نمایشگاه بارسلون قبل از کرونا بیاندازیم، تعداد زیادی از شرکت‌های خودروساز مطرح جهــانی در محورهـای Connected Car  و یا ماشین هــای خــودران شرکت داشتنــد و یا سالـن های بسیاری بر کاربرد ICT در پزشکی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و ... اختصاص داشت؛ در واقع ICT در آن صنایع به عنوان یک Enabler  ایفای نقش می‌کند.

امیدوارم یک بار برای همیشه از چرخه تلکام و الکامپ امروزی بیرون آمده و نمایشگاهی با ابعاد بین المللی در هر دو سر فصل «صنعت ICT » و« ICT در صنعت» برگزار نماییم.

در آن صورت پیشنهاد می گردد که ترکیبی از اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا)، سندیکای صنعت مخابرات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که اکثریت شرکت های این حوزه را در بر می‌گیرند متولی دور اول آن باشند.

انتهای پیام

تازه ها