ماهنامه‌ نسل چهارم
شماره‌ 76 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ دی‌ماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هفتاد و ششمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ دی ماه ۱۴۰۰ با محوریت «فراهم سازی زمینه مشارکت حداکثری بازیگران اصلی صنعت فاوا در نمایشگاه تلکام سال آتی» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: