همانگونه که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بودند؛ نمایشگاه تلکام امسال با حضور پررنگ دانشگاه‌ها، اپراتورها و شرکت های تولیدی و با تعامل بین آنها برگزار می‌شود، به همین دلیل تلاش فراوان صورت گرفت تا تلکام امسال همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش و فناوری» و همچنین نمایشگاه «تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» در یک مکان برگزار شود.
فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، در سرمقاله شماره 50 ماهنامه نسل چهارم نوشت:
همانطوری که در سرمقاله ماه قبل ماهنامه نسل چهارم وعده داده بودیم، نمایشگاه تلکام امسال با رویکردی جدید و با نام جامع تر «مخابرات و راه حل های نوآورانه CIT» از 26 تا 29 آذرماه امسال در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود.
در این نمایشگاه دستگاه‌های تاثیرگذار دولتی در توسعه ارتباطات کشور و رونق تولید همانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها و پارک های علمی و فناوری حضور فعال خواهند داشت.
از طرف دیگر شرکت‌های مشاوره، فنی ومهندسی و تولیدی حوزه مخابرات، دستاوردهای تحقیقاتی و صنعتی خود را به نمایش خواهند گذاشت.
همانگونه که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بودند؛ نمایشگاه تلکام امسال با حضور پررنگ دانشگاه‌ها، اپراتورها و شرکت های تولیدی و با تعامل بین آنها برگزار می‌شود، به همین دلیل تلاش فراوان صورت گرفت تا تلکام امسال همزمان با نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش و فناوری» و همچنین نمایشگاه «تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» در یک مکان برگزار شود.
حضوراستارت‌آپ‌ها در این نمایشگاه از طریق کارخانه های نوآوری که ارتباط بیشتر و بهتری با صنعت دارند، شکل خواهد گرفت.
در این نمایشگاه، از بیش از 60 دستاورد سخت افزاری و نرم افزاری رونمایی خواهد شد و همچنین تفاهم نامه های همکاری بین کارفرمایان و تولیدکنندگان حوزه ICT برای محصولاتی که تا کنون تولید داخل نداشته اند با حضور مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبادله خواهد شد (برگزاری میز تخصصی تعمیق ساخت  داخل در صنعت مخابرات کشور). همچنین در کنار نمایشگاه تلکام پلاس نشست پویش ظرفیت یا Capacity Campaign در روزهای 27 و 28 آذر برگزار می‌شود.
علاوه بر سخنرانی های تخصصی، میزهای گفتگو بین نمایندگان، دستگاه های دولتی مرتبط، اپراتورهای ارتباطی، مراکز تحقیقاتی، اتحادیه‌ها و سندیکاها، صندوق ها و بانک های تخصصی، بخش های صنعتی و تولیدی، کارخانه های نوآوری با سایر ذینفعان برقرار خواهد بود تا تعامل سازنده صورت پذیرد.
هدف اصلی از نشست پویش ظرفیت که از تجمیع استعدادها و توان های بخش دانشگاه ، صنعت و اپراتورها حاصل خواهد شد، به شرح زیر است:
انتهای پیام