19 مهر 1395
مدیرعامل رایتل، عنوان کرد: این اپراتور در حال حاضر با 87 کشور و 123 اپراتور سرویس رومینگ بین الملل دارد و با استفاده از این سرویس، مشترکین رایتل می‌توانند در سفر به هر پنج قاره از خدمات رایتل استفاده کنند؛ در همین حال در قرارداد رومینگ تمهیداتی از...
16 مهر 1395
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در جلسه‌ی ستاد اربعین استان ایلام، گفت: پنج کیلومتر مربع در پایانه‌ی مرزی مهران توسط رایتل پوشش داده شده است و به صورت رایگان اینترنت به زائران ارائه می‌شود.
16 مهر 1395
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، گفت: با توجه به امکانی که رایتل فراهم کرده است همه‌ی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در یک فاصله‌ی زمانی مشخص و با اعلام سازمان، مراجعه و دفترچه ها را تحویل و سیم‌کارت هوشمند را دریافت خواهند کرد.
10 مهر 1395
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: زیرساخت سرمایه‌گذاریش را در ایرانیان نت انجام داده است اما شرکای دیگر که باید قدرالسهمشان را می‌اوردند این کار را انجام نداده اند و به عبارتی برخی از آنها نسبت به ورود سرمایه به ایرانیان نت اقدام نکرده اند.

تازه ها

همراهان ما