04 شهريور 1397
مهندس محمد اخوان، معاونت فنی شرکت موج آینده فرافن در گفت وگو با ماهنامه نسل چهارم می گوید: استفاده از توان داخلی را می توانم به دو دسته کلی تقسیم بندی کنم که یکی بخش ارائه خدمات یا سرویس است و دیگری تولید و توسعه محصول. حتی اگر تجربه های مشابه در...
29 خرداد 1397
"سی سال قبل ‌برای طراحی یک گوشی موبایل باید ۳۰ مدار مجتمع را انتخاب می کردیم و تولید ارزش افزوده می نمودیم. اینک سازندگان گوشی از تعداد انگشتان یک دست فراتر نیستند و مجموعه چیپ های محدود دو سه تولید کننده جهانی را مصرف می کنند.در بخش تولید...
29 خرداد 1397
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: تحریم‌ها تاثیر جدی در صنعت مخابرات نخواهند داشت، چراکه اگر یک سری از شرکت‌ها همکاری خود را قطع کنند، قطعا شرکت‌های دیگری هستند که جایگزین شوند.

تازه ها

همراهان ما