امروزه شبکه‌های اجتماعی با رویکرد مجازی، مناسب‌ترین و ارزان‌ترین ابزار یادگیری و تبادل علم است. اکنون زمان آن است که در مورد آینده و چگونگی آماده شدن برای انقلاب صنعتی پنجم «که گر چه با انقلاب چهارم صنعتی چهارم راه درازی داریم» برنامه ریزی مناسبی را انجام دهیم.

دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در سرمقاله شماره 73 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

نسل پنجم انقلاب صنعتی در راه است و «تعامل و همکاری بین انسان و ماشین به عنوان اصل حاکم در آن» مدل‌های کسب و کار را متحول خواهد ساخت و تعریف جدیدی از نظم جهانی را به وجود خواهد آورد.  دولت‌های کشورهای توسعه یافته و به تبع آن، شرکت‌های پیشرو در زمینه فناوری‌های نوین، باید چهارچوبی برای تعیین الگوریتم‌ها و قوانین مربوط به هوش غیر انسانی و به عبارتی هوش دستگاهی را تعریف و نهادینه نمایند.
در نسل چهارم انقلاب صنعتی، شاهد آن بودیم که بلاک‌ چین به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی آن، منشا ظهور یک سری تحولات فناوری شد  که خود آن، منجر به ظهور تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عظیمی در جهان گردید. تعامل و همکاری بین انسان و ماشین نیز در آینده نزدیک تحولات عظیم و بنیادی را در تعاملات فوق الذکر فراهم خواهد ساخت که ابعاد وسیعی را در زندگی انسان در بر خواهد گرفت.
نکته مهم این است که اگرچه این انقلاب‌ها همواره دو لبه مثبت و منفی داشته‌اند، اما در انقلاب‌های صنعتی‌ پیشین محوریت این انقلاب‌ها مبتنی بر سود بیشتر بوده است. در انقلاب صنعتی پنجم، بهداشت، سلامت، ارتباطات تجاری مناسب، بر اساس آنچه که برای جوامع انسانی می‌تواند نقش موثری را داشته باشد، قابل حصول می‌باشد و با توجه به کاهش زیاد منابع در جهان، فناوری‌هایی با توسعه پایدار و مبتنی بر انقلاب پنجم  در این دوران  بسیار حائز اهمیت خواهند بود.
انسان‌ها و ماشین‌ها در آینده نزدیک با هم تعامل و همکاری بیشتری خواهند کرد. تولید خودکار و بدون حضور انسان و زنجیره‌های تأمین بدون دخالت نفر،  به سرعت ظهور خواهند کرد و ما بیش از آنکه امروز به این موضوع بیاندیشیم که چگونه با این پدیده نوظهور برخورد ایدئولوژیکى نماییم و با ساده‏انگارى و سیاه دیدن آن، سعی در نفی آن داشته باشیم و این را به منزله سقوط کرامت انسانی بدانیم،  نیازمند مدیرانی در لایه‌های اجرایی کشور هستیم که درک درستی از این موضوع  و پیامدهای آن داشته، فرصت‌های لازم برای نخبگان و متخصصان کشور را در هم‌راستا شدن و توسعه زیرساخت‌ها، پیش از همه گیر شدن آن در جهان، فراهم آورند.
این موضوع که هر چیز سنتى را  زشت و واپس‏گرا و از ارزش افتاده تلقی نماییم و همینطور، هر چیز متعلق به مدرنیته را  زیبا و پسندیده ببینیم و در مقابل آن، دستاوردهای علمی و تکنولوژی و مدرنیته به مفهوم در خدمت جامعه بشری را یکى از ریشه‏هاى آفت غرب‏زدگى و یا شرق زدگی متصور شویم و یا از تفکرات سنتی نتوانیم رها شویم؛ همین برخورد غلط ایدئولوژیکى با مفاهیم سنت و مدرنیته است که اغلب به عنوان ابزاری مخرب و در جهت رشد استعمارگرایان و تضعیف حکومت‌های مقابل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امروزه شبکه‌های اجتماعی با رویکرد مجازی، مناسب‌ترین و ارزان‌ترین ابزار یادگیری و تبادل علم است. اکنون زمان آن است که در مورد آینده و چگونگی آماده شدن برای انقلاب صنعتی پنجم «که گرچه با انقلاب صنعتی چهارم  راه درازی داریم» برنامه ریزی مناسبی را انجام دهیم.
در پایان به نظر می‌رسد که اگر از هم اکنون زیرساخت‌های ورود به دوره چهارم و پنجم انقلاب صنعتی  را آماده ننماییم، راه دشواری را در اقتصاد، بهداشت، سلامت جامعه و توسعه پایدار در آینده نزدیک خواهیم داشت. جوامع امروز دریافته اند که  نه تنها عصر بیماری‌های همه‌گیر پایان نیافته است، بلکه در دهه های آتی می بایست بیشتر از گذشته به فکر آینده نگری در راستای مقابله با این بیماری ها، توسط ماشین ها و ابزارهای مدرن باشیم.

انتهای پیام