شماره‌ 81 ماهنامه‌ نسل چهارم
شماره‌ 81 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ خردادماه ۱۴۰۱ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هشتاد و یکمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ خردادماه ۱۴۰۱ با محوریت «مگفا، پیشرو در انقلاب صنعتی چهارم» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: