شماره‌ 77 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هفتاد و هفتمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ بهمن ماه ۱۴۰۰ با محوریت «بررسی همکاری‌های ایران و چین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب توافق‌نامه همکاری ۲۵ ساله» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: