دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران می‌گوید: نمایش دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات از یک سو گزارش بخش ICT کشور به ملت شریف ایران بوده و از سوی دیگر موجب رونق کسب و کارهاو بومی سازی عمیق تر شبکه ملی اطلاعات خواهد شد.

فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در یادداشت ویژه شماره 64 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

همان گونه که اطلاع دارید؛ در ادامه نشست های تخصصی در دبیرخانه بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات و همکاری و همسویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سندیکای صنعت مخابرات ایران، اولین نمایشگاه معرفی دستاوردها در بخش زیرساخت ارتباطی در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور امسال با حضور ۴۴ شرکت تولیدی و نرم افزاری شامل ۱۷ خانواده محصولی، در محل پژوهشگاه برگزار شد.

نمایش این دستاوردها از یک سو گزارش بخش ICT کشور به ملت شریف ایران بوده و از سوی دیگر موجب رونق کسب و کارهاو بومی سازی عمیق تر شبکه  ملی اطلاعات خواهد گردید.

برای تکمیل زنجیره تامین و توسعه همگون فعالیت های تحقیقاتی، صنعتی و خدماتی، اهمیت ادامه این گونه رویدادها برای معرفی دستاوردها در سایر لایه های شبکه ملی اطلاعات بیش ازپیش نمایان شده است.

ورود به لایه های بعدی شبکه ملی اطلاعات طبق طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات  شامل زیرساخت اطلاعاتی، خدمات پایه، خدمات کاربردی و محتوا،  نیاز به تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر بین تشکل های خصوصی و شرکتهای عضو آنها دارد.

خوشبختانه از تیرماه سال جاری کمیته مشترکی بین سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفــی رایانه ای کشور و اتحادیه مشاوران  و پیمانکاران مخابرات (کمیته سنا) تشکیل شده تا گذار از CT و IT جداگانه به ICT پیوسته انجام شود.

برای اینکه امکان معرفی دستاوردها در کلیه لایه های شبکه ملی اطلاعات قبل از خاتمه دوره دولت تدبیر و امید فراهم شود، پیشنهاد  کردیم که رویداد۲ ( بومی سازی زیرساخت اطلاعاتی) و رویداد۳ (بومی سازی خدمات شبکه ملی) در ماه های باقیمانده امسال و رویداد۴ ( بومی سازی محتوا) در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی و برگزار شود.

در نمایشگاه بومی سازی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات ۴۰ شرکت تولیدی سخت افزاری در بخش پسیو و اکتیو و نرم افزاری در حوزه های سامانه های مدیریت و کنترل و پلتفرم ها حضور دارند و بیش از ۲۰ نوع دستاورد از فناوری های پیشرفته را در بهمن مــاه امســـال عرضــه می نمایند. برای رعایت فاصله اجتماعی ، صرفا دعوت شوندگان از سازمانها و نهادهای مرتبط  و کارفرمایان کسب و کارهای فاوا می‌توانند از این نمایشگاه بازدید فیزیکی داشته باشند، ولی بازدید از نمایشگاه مجازی آن برای عموم آزاد است.

در این نمایشگاه، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، منطقه ویژه اقتصادی پیام و اپراتورهای بزرگ ارتباطی و اینترنتی فعالیت های خود از جمله قطب های مراکز داده را ارائه خواهند نمود.

انتهای پیام

تازه ها