شماره‌ 88 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هشتاد و هشتمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ دی ماه ۱۴۰۱ با تیتر ویژه «لزوم توجه به نظرات کاربران در پارادیم شیفت پیام‌رسان‌ها» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: