مطالب این شماره

بیست و چهارمین شماره‌ ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ شهریورماه 1396، منتشر شد.

بیست و چهارمین شماره‌ ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ شهریورماه 96، به صورت ویژه به موضوع دیدگاه ها پیرامون انتخاب وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیشنهادهای کاری نمایندگان مجلس به ایشان، پرداخته است.

فایل پیوست: