صنعت فولاد

فولاد مبارکه
30 خرداد 1401
اگرچه صنایع زیرساختی و مادر کشور همچون فولاد در سال‌های اخیر با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همچون محدودیت‌های آب و برق و گاز مواجه بوده اند، ولی سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در زمینه کاهش وابستگی به آب و پروژه‌های اجرایی در حوزه احداث نیروگاه و همچنین...