شفافیت اطلاعات

11 اسفند 1399
طرح «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی‌ را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار...
11 اسفند 1399
نتایج پژوهش یک موسسه‌ی مردم نهاد فعال در زمینه‌ی شفافیت، نشان می‌دهد که نتایج شفافیت منجر به آگاهی یافتن جامعه مدنی از نحوه فعالیت سازمان‌های عمومی و خصوصی می‌شود؛ این آگاهی موجب نظارت بر عملکرد و پاسخگویی نهادهای مربوط و در نتیجه کاهش فساد، خواهد...
11 اسفند 1399
نتایج پژوهشی کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات اقتصادی» تاکید دارد: به‌نظر می‌رسد در ایران نه‌تنها دولت انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات در مورد فعالیت های خود را ندارد، بلکه جامعه مدنی نیز از توان و انگیزه لازم برای پیگیری شفافیت برخوردار نیست.
04 اسفند 1399
به دنبال دلایل توسعه نیافتگی برخی از کشورها و وجود نابسامانی‌هایی نظیر فساد اقتصادی، اخیراً توجه به موضوع شفافیت و انتشار اطلاعات در اولویت سیاست‌های بسیاری از کشورها قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که در عرصه‌ی بین‌الملل، نهادها و مؤسساتی برای پرداختن...
02 اسفند 1399
از آنجا که قوانین شفاف‌سازی اقتصادی در ایران هنوز آن طور که باید و شاید قدرت بازدارندگی فساد را ندارند طرحی به نام «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» تدوین و در مجلس اعلام وصول شده است که در آن به صراحت قوانین این حوزه آورده شده است و می‌توان با...
23 بهمن 1399
نتایج پژوهشی کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد: ارتقاء شفافیت اطلاعات با رعایت اسرار حاکمیتی باید به گونه‌ای با قاعده گذاری شفاف، دقیق و جزئی تبیین شود که هم ماهیت استثنائی حریم خصوصی اطلاعاتی صیانت شود و هم دسترسی بدان‌ها در موارد ضرور...
16 بهمن 1399
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد که ترس از برملا شدن خطاها، اشتباهات و تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بسته‌ای سوق می‌دهد که مردم نتوانند به سهولت به اطلاعات عمومی موجود در دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند که نتیجه ان ایجاد...
15 بهمن 1399
مطالعه‌ی بخشی از نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» بر مبنای «اسناد بین المللی» نشان می‌دهد: ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی عمومی، حمایت قضایی و تضمین بهره‌مندی از آزادی دریافت و نشر اطلاعات مربوط به...
02 بهمن 1399
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت» نشان می‌دهد که تکیه بر شفافیت اطلاعات نقطه مرکزی عزم بنیادی برای مبارزه با فساد است، لذا قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد.
19 دى 1399
یک پژوهشگر سیاستگذاری علم و فناوری معتقد است: موضوع قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات که می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار نظام قرار گیرد، دغدغه و هدف اصلی بسیاری از دلسوزان کشور شده است، یعنی قانونی وضع شود که ضمن اینکه عاری...

صفحه‌ها

تازه ها