ماهنامه نسل چهارم - شماره 96
شماره‌ 96 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ شهریورماه 1402 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

نود و ششمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ شهریورماه 1402 با نگاه ویژه به «ارزیابی عملکرد دو ساله دولت سیزدهم در حوزه فاوا» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: