شماره‌ 92 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ اردیبهشت ماه 1402 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

نود و دومین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ اردیبهشت ماه 1402 با نگاه ویژه به «موانع و چالش‌های پیشبرد پروژه ملی فیبرنوری» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: