شماره‌ 91 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ فروردین ماه 1402 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

نود و یکمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ فروردین ماه 1402با نگاه ویژه به «روند اجرای پروژه فیبرنوری در سال 1402» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: