ماهنامه نسل چهارم - شماره 85
شماره‌ 85 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مهرماه ۱۴۰۱ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هشتاد و پنجمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مهرماه ۱۴۰۱ با تیتر ویژه «مسیر سخت پیام‌رسان‌های بومی در رقابت با پلتفرم‌های بین‌المللی» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: