شماره‌ 62 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آبان‌ماه 1399 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

شصت و دومین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آبان‌ماه 1399 با تمرکز ویژه بر سرفصل «استراتژی های راهبردی بخش خصوصی در مواجهه با بحران های اقتصادی» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

 

فایل پیوست: