بیست و هشتمین شماره‌ ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ دی ماه 1396، منتشر شد.

بیست و هشتمین شماره‌ ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ دی ماه 96، به صورت ویژه به موضوع اقدامات انجام شده و برنامه های آتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و طرح هایی همچون رجیستری گوشی تلفن همراه و اینترنت منصفانه و همچنین اقدامات اجرایی این سازمان در حوزه تنظیم بازار ارتباطات کشور، ساماندهی مجوزهای قبلی و صدور مجوزهای جدید پرداخته است.

فایل پیوست: