شماره 97 ماهنامه نسل چهارم
شماره‌ 97 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مهرماه 1402 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

نود و هفتمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مهرماه 1402 با نگاه ویژه به «بررسی روند پیشبرد پروژه فیبرنوری در ایران با نگاه به استراتژی توسعه دیجیتال در دنیا» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.