ماهنامه نسل چهارم - شماره 83
شماره‌ 83 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مردادماه ۱۴۰۱ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هشتاد و سومین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مردادماه ۱۴۰۱ با تیتر ویژه «ظرفیت قابل توجه تبدیل خدمات دولتی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: