شماره‌ 74 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آبان‌ماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هفتاد و چهارمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آبان ماه ۱۴۰۰ با محوریت «دلایل اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت در شرکت مخابرات ایران» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: