شماره‌ 68 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

شصت و هشتمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با سرفصل «انتظارات فعالان صنعت ICT از دولت آینده» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: