شماره‌ 59 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مردادماه 1399 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

پنجاه و نهمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مردادماه 1399 با تمرکز ویژه بر سرفصل «فرصت 5G برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران» منتشر شد.
صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.
انتهای پیام

فایل پیوست: