بیست و پنجمین شماره‌ ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ مهرماه 1396، منتشر شد.

بیست و پنجمین شماره‌ ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ مهرماه 96، به صورت ویژه به مباحث مطروحه با دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات و حضور پاویون ایران در نمایشگاه تلکام بوسان پرداخته است.

فایل پیوست: