شماره‌ 95 ماهنامه‌ نسل چهارم
شماره‌ 95 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مردادماه 1402 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

نود و پنجمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ مردادماه 1402 با نگاه ویژه به «بررسی حوزه فاوا در برنامه هفتم توسعه» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: