ماهنامه نسل چهارم
شماره‌ 94 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ تیرماه 1402 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

نود و چهارمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ تیرماه 1402 با نگاه ویژه به «نقش نهادهای مسوول و والدین در کاهش آثار مخرب فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: