ماهنامه‌ نسل چهارم
شماره‌ 84 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هشتاد و چهارمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ شهریورماه ۱۴۰۱ با تیتر ویژه «ویزای استارتاپ؛ روایت غم انگیز قربانی نمودن نخبه‌ها» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: