شماره‌ 82 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ تیرماه ۱۴۰۱ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هشتاد و دومین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ تیرماه ۱۴۰۱ با محوریت «توسعه پروژه فیبرنوری به منازل و کسب‌وکارها» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: