شماره‌ 75 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آذرماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

هفتاد و پنجمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آذرماه ۱۴۰۰ با محوریت «الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد به منظور شفافیت مالی و مقابله با پولشویی» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: