شماره‌ 67 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

شصت و هفتمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ فروردین ماه ۱۴۰۰ با تاکید بر لزوم تلاش مضاعف صنعت فاوای کشور در سال ۱۴۰۰ برای تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

فایل پیوست: