شماره‌ 58 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ تیرماه 1399 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ تیرماه 1399 با تمرکز ویژه بر موضوعات «استفاده عملیاتی از هوش مصنوعی با 5G»، «تعمیق ساخت داخل راه نجات تولیدکنندگان کشور» و «سوق اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن با شیوع کرونا» منتشر شد.
صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.
انتهای پیام

فایل پیوست: