شماره‌ 48 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ شهریورماه 1398 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.

چهل و هشتمین شماره ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با تمرکز ویژه بر دستاوردهای حضور شرکت‌های ایرانی در پاویون ملی ایران در نمایشگاه ITU مجارستان منتشر شد.

صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.

انتهای پیام

فایل پیوست: