ماهنامه نسل چهارم - شماره 33
شماره‌ 33 ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ خرداد ماه 1397 منتشر شد.
ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ خرداد ماه 97، به صورت ویژه به موضوع "موانع رشد و توسعه‌ی شرکت‌های تولیدکننده‌ی داخلی صنعت مخابرات ایران در شرایط تحریم و فرصت‌های پیش‌روی این شرکت‌ها" پرداخته است.
فایل پیوست: