بیست و ششمین شماره‌ ماهنامه‌ "نسل چهارم" ویژه‌ آبان ماه 1396، منتشر شد.

بیست و ششمین شماره‌ ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر در شماره‌ آبان ماه 96، به صورت ویژه به مباحث مرتبط با اقتصاد دیجیتال و نمایشگاه تلکام پرداخته است.

فایل پیوست: