برگزاری نمايشگاه ایران تلكام 2018 با رونمایی از دستاوردهای نوین داخلی در صنعت مخابرات، نمايش موفقیت آمیزي از تبدیل تهدیدها به فرصت ها و عبور از تحریم ها بود كه در شرایط فعلی کمتر کسی انتظار برگزاری این نمایشگاه با این حجم از دستاورد را داشت، اما نمایشگاه امسال نشان داد که با تکیه بر عناصر خلاق و جوان می توان در زمين توسعه گام برداشت.

مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سرمقاله شماره 37 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

همه چيز به سرعت در حال تغيير است. اين تغييرات در زندگي مردم آنچنان سريع و پرنفوذ است كه كمتر كسي به ماهيت آن پي مي برد. بي اغراق مي توان گفت سرعت تحولات فرصت انديشيدن را از جوامع گرفته است، اما اين تحولات مرهون چيست؟ پاسخ ساده است؛ فناوري اطلاعات.
فناوري اطلاعات آنچنان سريع و متهورانه پيش مي رود كه هر كس در مقابلش يا حتي در كنارش ايستاده باشد عقب مي ماند. جوامعی فرصت دارند پابه‌پای ديگران پيش روند كه فناوری اطلاعات خلاقانه و بدون محدوديت در خدمتشان باشد. به همين دليل است كه كشورهاي توسعه يافته و بزرگ در عصر ديجيتال وقتي سخن از تحريم مي كنند تنها اقتصاد مادی را نشانه نمي روند، بلكه فناوري اطلاعات را در كشورها نشانه مي روند تا سرعت حركت آنها را كند يا متوقف كنند. اينترنت را نشانه مي روند و خدمات رساني در فضاي مجازي را (البته در كنار ساير سيستم های پولي و مالي)!
پس بايد به هوش باشيم و در زمين دشمن بازی نكنيم. از اين‌رو امسال كه تحريم هاي يكجانبه عليه كشورمان شدت گرفته است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تكيه بر دستاوردهاي بومي و نيروهاي جوان در نمايشگاه ایران تلكام 2018 از طرح هــا و پـروژه های جديد رونمايي كرد تا در اين حوزه همچنان پويا باشد.
برگزاری این نمایشگاه با رونمایی از دستاوردهای نوین داخلی در صنعت مخابرات، نمايش موفقیت آمیزي از تبدیل تهدیدها به فرصت ها و عبور از تحریم ها بود كه در شرایط فعلی کمتر کسی انتظار برگزاری این نمایشگاه با این حجم از دستاورد را داشت، اما نمایشگاه امسال نشان داد که با تکیه بر عناصر خلاق و جوان می توان در زمين توسعه گام برداشت.
آنچه كه در نمايشگاه امسال شاهد آن بوديم بخش كوچكي از ظرفيت هايي بود كه موجود است و باور داريم ظرفيت هاي خوب علمي دانشگاهي و خلاقانه داخلي اگر پا به ميدان بگذارند توسعه فراگير اين صنعت را به منصه ظهور مي رسانند.
نمايشگاه تلكام امسال ويژگي هاي ديگري نيز داشت. يكي از اين ويژگي ها اين بود كه از هزينه هاي بيهوده رها و به كيفيت بیشتر توجه شد. فضا را كوچكتر در نظر گرفتيم و به كميت اگرچه توجه كرديم اما كيفيت نمايشگاه را در اولويت قرار داديم.
از ديگر ويژگي هاي نمايشگاه امســال همجواري غرفه هــاي سازمان هــا و شركت هاي دولتي با شركت هاي بخش خصوصي بود. اين ويژگي مهم نشان داد كه تبادل اطلاعات و رایزني و همكاري ميان شركت هاي خصوصي و دولتي و بها دادن به رشد و پويايي بخش خصوصي برايمان مهم است و به آن توجه مي كنيم. بايد از عقايد سنتي پرهيز كرد و فضا را براي ورود بخش خصوصي به عرصه باز كرد. اين نزديكي امكان ارتباط  شناسايي و معرفي ظرفيت‌هاي مشترك طرفين را بيش از پيش فراهــم ساخت و نشــان داد كه چيدمــان همگن نمايشگاهــي هــم مي تواند بر بهينه تر شدن نتايج نمايشـــگاه كمك كند.
همچنين برگزاري پنل هاي تخصصي با موضوعاتي چون «اینترنت اشیاء، فرصت‌ها و چالش‌ها»، «بازآفرینی صنایع  ICT»، «توسعه ارتباطات ثابت، فرصت ها و چالــش ها» و موارد ديگر موجب شد تا حاضرين در نمايشگاه آشنايي بيشتري با تكنولوژي هاي تازه در اين عرصه پیدا کنند.
انتظار ما از اين صنعت بالا است و چشم به راه آينده و اميدواريم نمایشگاه های بعدی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایشگاه هايی باشد که با حضور تمامي فعالان این عرصه، به تحقق چشم اندازهای تدوين شده در برنامه ششم توسعه انجاميده و دورنمای روشن‌تري براي توسعه صنعت ICT ترسیـم کند.

انتهای پیام

تازه ها