رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در گفت وگو با نسل چهارم:
1396, بهمن 25 - 13:35
دسته بندی: 
بخش عظیمی از توسعه اقتصاد دیجیتال به توسعه کسب‌وکارهای نوین در کشور برمی‌گردد. بخش فناوری اطلاعات ما پتانسیل مناسبی دارد؛ هم به لحاظ ایجاد کسب‌وکارهای نوین و هم توسعه کسب‌وکارهای فعلی. هر کدام از این اتفاق‌ها پیش بیاید؛ یعنی کسب‌وکارهای فعلی بزرگ‌تر شوند و حتی بتوانیم به Unicorn برسیم یا کسب‌ وکارهای جدید ایجاد شود، برای اقتصاد دیجیتال موفقیتی محسوب می‌شود. برای تحقق این امر نیروی انسانی نقش مهمی دارد یعنی نیروی انسانی ماهر پیشران این اهداف می‌باشد و اگر نیروی انسانی خوبی داشته باشیم هم کسب‌وکارهای فعلی می‌توانند بزرگ تر شوند و هم کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند ایجاد شوند. زمانی که می‌گوییم 90 هزار فرصت شغلی در بخش ICT، در حقیقت این 90 هزار فرصت شغلی پیشران منابع انسانی هستند برای اقتصاد دیجیتال و تحول خوبی در این زمینه ایجاد می کند.

دکتر وحید یزدانیان رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در گفت وگوی ویژه این شماره از ماهنامه نسل چهارم، پیرامون اقدامات این دانشکده در راستای تامین زیرساخت‌های آموزش مهارتی ICT به سوالات خبرنگار ماهنامه نسل چهارم پاسخ داد.

چه برنامه‌هایی را برای تامین زیرساخت‌های آموزش مهارتی ICT در کوتاه مدت و بلندمدت مد نظر دارید؟

برنامه اول ما در راستای برنامه‌ای است که بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و باید ضمن تفاهم نامه ای که بین ادارات کل استانی ICT و ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی منعقد می شود، در خصوص نیازهای آموزش مهارتی به ما طرح ارائه شود.

برنامه کوتاه مدت ما رسیدن به تفاهم با ادارات کل استانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می باشد و در قدم بعدی استخراج طرح‌های مشترکشان و ارائه این طرح‌ها به ماست که باید این طرح‌ها را برای ما ارسال کنند. در ادامه برنامه بعدی ما بررسی طرح‌های ارسالی و تصویب آنها می‌باشد و باید برای تجهیز کردن مراکز آموزشی و تامین منابع آموزشی و زیرساخت‌های آموزشی در استان‌ها اقدام کنیم. نیاز آموزشی  نیاز بخش خصوصی است و منجر به اشتغال جدید در هر استان می‌شود و نیروهای بومی استان ها باید در بخش خصوصی جذب شوند و ما برای جذب آنها، هر نیازی به آموزش در حوزه ICT  وجود داشته باشد، تقبل می‌کنیم.

نوع همکاری دانشکده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به صورت خاص رئوس برنامه‌های مهارتی شما در حوزه ICT برای طرح تکاپو را بفرمایید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول اشتغال در کشور است. کاری که ما انجام می‌دهیم پشتیبانی از عملکرد آنهاست. ما هماهنگی کامل با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی داریم. وزیر ارتباطات در حکم بنده نیز بر این قضیه تاکید داشتند که حتما با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هماهنگی داشته باشید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند استان مخصوص، طرح آماده دارد. طرح مشترکی بین اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان و مدیر کل ICT استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است که این طرح نهایی، ارسال و تصویب شده است و در مرحله اجرا می‌باشد و ما حمایت لازم را انجام می‌دهیم. اگر بقیه هم طرح‌هایشان را برای ما ارسال کنند، ما از طرح‌های مشترک استقبال می‌کنیم و پس از بررسی، مصوب خواهیم کرد.

حدود پنج یا شش طرح در حال حاضر در پنج یا شش استان پیش رفته است و طرح ها آماده هستند. با توجه به تفاهمی که ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم، در حال حاضر مدیرکل‌های استانی ما فعال شده اند و ادارات کل ICT استانی و ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به ما مراجعه می کنند و درخواست دارند که هرچه سریعتر به تفاهم برسند و طرح هایشان را تدوین کرده و برای ما ارسـال کنند.

ما براساس نیاز بخش خصوصی استان  برنامه آموزشی برگزار می‌کنیم. به عنوان مثال بخش خصوصی استانی به ما اطلاع می‌دهد اگر این تعداد نیروی ماهر برای ما آموزش داده شود ما قدرت جذب آنها را داریم. بنابراین نیاز آموزشی هر استان با استانی دیگر متفاوت می‌باشد و بستگی به نیاز بخش خصوصی آن استان دارد.

برنامه شما در استان‌های مختلف چیست و بفرمایید کدام استان‌ها را در اولویت دارید؟

ما به دنبال آن هستیم که این طرح در کل کشور برگزار شود. به دنبال چند ویژگی هستیم، استان‌هایی که از این ویژگی‌ها برخوردارند را در اولویت قرار دهیم. اولین ویژگی، آماده بودن طرح آن استان می‌باشد؛ به این معنا که بخش خصوصی استان با اداره کل ICT و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تفاهم رسیده باشند و طرح آماده داشته باشند. هرچه بخش خصوصی توانایی جذب نیروی بیشترو ایجاد اشتغال بیشتری داشته باشد، ما آن طرح را در اولویت قرار می‌دهیم.

مورد بعدی طبیعتا استان‌هایی که کمتر برخوردار هستند و به لحاظ اشتغال در حال فشار هستند در اولویت ما قرار می‌گیرند. ما از لفظ محروم استفاده نمی‌کنیم و از اصطلاح کمتر برخوردار استفاده می‌کنیم. از مدیرکل های استانی این خواهش را داریم که به سراغ چنین استان‌هایی بروند و بررسی کنند. بنابراین استانی که این دو ویژگی را داشته باشند در اولویت خواهند بود.

آموزش چه تعداد نیرو را در مجموع در دستور کار قرار داده‌اید؟

ما هدفی که آقای مهندس جهرمی قرار داده‌اند را مدنظر داریم. در بازه برنامه، سعی می کنیم به بخشی از هدف 90 هزار نفری که تاکید کرده‌اند دست یابیم. امیدواریم بتوانیم به بیش از این عدد هم برسیم.

در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال چه برنامه‌هایی در دستور کار دارید؟

بخش عظیمی از توسعه اقتصاد دیجیتال به توسعه کسب‌وکارهای نوین در کشور برمی‌گردد. بخش فناوری اطلاعات ما پتانسیل مناسبی دارد؛ هم به لحاظ ایجاد کسب‌وکارهای نوین و هم توسعه کسب‌وکارهای فعلی. هر کدام از این اتفاق‌ها پیش بیاید؛ یعنی کسب‌وکارهای فعلی بزرگ‌تر شوند و حتی بتوانیم به Unicorn  برسیم یا کسب‌ وکارهای جدید ایجاد شود، برای اقتصاد دیجیتال موفقیتی محسوب می‌شود.

برای تحقق این امر نیروی انسانی نقش مهمی دارد یعنی نیروی انسانی ماهر پیشران این اهداف می‌باشد و اگر نیروی انسانی خوبی داشته باشیم هم کسب‌وکارهای فعلی می‌توانند بزرگ تر شوند و هم کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند ایجاد شوند.

زمانی که می‌گوییم 90 هزار فرصت شغلی در بخش ICT، در حقیقت این 90 هزار فرصت شغلی پیشران منابع انسانی هستند برای اقتصاد دیجیتال و تحول خوبی در این زمینه ایجاد می کند.

برای آغاز گام‌های بعدی پس از تامین زیرساخت‌ها برای جذب آموزش دیدگان توسط بازارکار چه برنامه‌ای در نظر دارید؟

تفاوتی که این طرح با باقی طرح های آموزشی دارد در این است که در طرح‌های سنتی آموزش، نیرو را از دانشگاه انتخاب می کردند، آموزش  و مدرک می‌دادند و پس از آن تازه آن شخص به دنبال کار بود. در طرح جدید برعکس است، یعنی در گام اول بخش خصوصی و ادارات کل استانی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌گویند چند شغل می‌خواهیم و برای توسعه بر اساس نیاز، آن افراد تربیت می شوند و مهارت یاد می‌گیرند و درصد بالایی از آنها وارد اشتغال می‌شوند، چرا که بر اساس نیاز بخش خصوصی آموزش دیده‌اند.

در این طرح نیاز بازار وجود دارد و شرکت خاص برای بخش خاصی به دنبال نیروی ماهر است که آموزش می‌بیند و تحویل بخش خصوصی داده می‌شود، ولی در بخش سنتی شخص مدرک دارد، مهارت هم دارد اما کار ندارد که این می‌شود گره روی گره.

انتهای پیام

تازه ها