فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران:
1398, اسفند 17 - 18:05
دسته بندی: 
با توجه به تاکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه و بومی سازی شبکه های ملی اطلاعات و تقسیم کار ملی برای بومی سازی و سفارشی سازی تجهیزات و نرم افزارها، تشکل های تخصصی به ویژه سندیکای صنعت مخابرات، نقش کلیدی در برنامه ریزی و پیاده سازی این امر خطیر دارند و به همین دلیل کمیسیونی تحت این نام و با مشارکت نمایندگان 40 شرکت عضو مرتبط تشکیل شد.

مهندس فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در «یادداشت ماه» شماره 54 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

همانطور که در بخش اول «یادداشت ماه» در شماره پیشین ماهنامه نسل چهارم اشاره کردم، با توجه به تاکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه و بومی سازی شبکه های ملی اطلاعات و تقسیم کار ملی برای بومی سازی و سفارشی سازی تجهیزات و نرم افزارها، تشکل های تخصصی به ویژه سندیکای صنعت مخابرات، نقش کلیدی در برنامه ریزی و پیاده سازی این امر خطیر دارند و به همین دلیل کمیسیونی تحت این نام و با مشارکت نمایندگان 40 شرکت عضو مرتبط تشکیل شد.

برای تقسیم کار تخصصی و انجام پژوهش و تحقیقات لازم، دو کارگروه تحت نام های «زیرساخت ارتباطی» و «زیرساخت اطلاعاتی» هرکدام با 20 عضو شکل گرفته است که نتایج کار خود را جهت تجمیع و یکپارچه سازی به کمیسیون ارائه خواهند داد.

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی فضای مجازی و مصونیت بخشی به کشور در برابر تهدیدات خارجی، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات دارای مفادی است که نکات کلیدی آن و مرتبط با صنعت بشرح زیر است:

• داشتن زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات و محتوای بومی ارزنده، با کیفیت، رقابتی و متناسب با نیازها؛
• زمینه سازی و سرعت بخشیدن به نوآوری، رشد خدمات، محتوا و فناوری های نوین پیشرفته بومی؛
• پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت (درصد خانوارها)، 100 درصدی برای دسترسی پهن باند سیار با متوسط سرعت دسترسی 25 مگابایت بر ثانیه برای پهن باند ثابت و 10 مگابایت بر ثانیه برای پهن باند سیار؛
• کاهش هزینه سالیانه دسترسی پهن باند خانگی به حداکثر  دو درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی؛
• کسب جایگاه اول فناوری های نوین از قبیل هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، اینترنت اشیاء، رایانش کوانتومی و کلان داده در سطح منطقه؛
• کاهش 30 درصدی مراجعات حضوری مردمی به ادارات دولتی از طریق دولت الکترونیک؛
• حداکثر استفاده از دانش، تجهیزات، ابزارها و خدمات بومی؛
• ایجاد ساز و کار تسهیل گری سرمایه گذاری بخش خصوصی در خصوص الزامات حاکم بر لایه های شبکه ملی اطلاعات و تولید تجهیزات، ابزارها و محصولات بومی مرتبط؛
• برنامه ریزی جهت استفاده از فناوری های پیشرفته در لایه زیرساخت ارتباطی مانند نسل پنجم شبکه های ارتباطی، ارتباطات ماهواره ای و مجازی سازی عناصر شبکه؛
• تربیت و توانمند سازی نیروی انسانی مورد نیاز با تاکید بر کار آفرینی، خود باوری، خلاقیت و نوآوری.

لازم به توضیح است که بومی سازی و سفارشی سازی تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز برای شبکه ملی اطلاعات با محوریت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سندیکای صنعت مخابرات ایران تاکنون درچهار نشست هم اندیشی مورد بررسی قرار گرفته و برنامه اولیه اقدام تدوین شده است.

در گزارش های بعدی، پیشرفت کار در جلسات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک طرف و اقدامات مرتبط با تشکل های تخصصی در کمیسیون زیربط در سندیکای صنعت مخابرات ایران از طرف دیگر در اختیار خوانندگان گرامی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

تازه ها