مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای بهبود فضای کسب‏‌وکار الکترونیکی و به منظور تسهیل و تسریع صدور نماد اعتماد الکترونیکی، اقدام به اعمال سیستمی ضوابط و حذف کارشناسی انسان‏ محور در فرآیند صدور نماد اعماد الکترونیکی کرد.
دکتر علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یادداشت ویژه‌ی شماره‌ی 53 ماهنامه نسل چهارم، نوشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای بهبود فضای کسب‏‌وکار الکترونیکی و به منظور تسهیل و تسریع صدور نماد اعتماد الکترونیکی، اقدام به اعمال سیستمی ضوابط و حذف کارشناسی انسان‏ محور در فرآیند صدور نماد اعماد الکترونیکی کرد؛ به‏ گونه ‏ای که پس از درخواست نماد توسط متقاضی:
1 - تشخیص نوع مجوز/پروانه مورد نیاز بر اساس رشته ‏فعالیت توسط سیستم و بدون دخالت عامل انسانی صورت پذیرد، سپس؛
2 - استعلام مجوز/پروانه مربوط از دستگاه یا اتحادیه صادرکننده به صورت الکترونیکی و بدون استفاده از برگه فیزیکی (کاغذ) مجوز صورت پذیرد، سپس؛
3 - تطبیق مشخصات مجوز/پروانه دریافتی با مشخصات متقاضی به صورت سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی (بدون نیاز به کنترل چشمی) صورت پذیرد.
بدین طریق، با حذف برگه کاغذی مجوزها (که منجر به جلوگیری از هر گونه جعل خواهد شد) و کاهش نقش عامل انسانی (که منجر به جلوگیری از هرگونه خطای سهوی یا عمدی کارشناس خواهد شد) ضمن تسریع فرآیند صدور نماد، کیفیت و سلامت فرآیند تضمین خواهد شد، لذا شاهد تسهیل و تسریع فرآیند شروع به کار کسب‏وکارهای الکترونیکی هستیم به‏گونه‏ای که فرآیند صدور نماد از چند روز به کمتر از یک ساعت (برای متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند) کاهش یافته است.
این اقدام مرکز، یک اقدام زیرساختی است که تنها تعدادی از واحدهای کسب‏وکار را تحت تاثیر قرار نداده بلکه کل واحدهای کسب‏وکار (چه مواردی که به تازگی می‌خواهند نماد بگیرند و چه مواردی که قصد تمدید نماد را دارند) تحت تاثیر قرار می‏دهد.
نظر به اینکه اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای برخی متقاضیان منوط به ارائه «مجوز/پروانه» می‌باشد استعلام مجوز/پروانه ازطریق وب‏سرویس دردستور کار قرار گرفت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور دریافت وب‏سرویس‏های مورد نیاز با بیش از 12 دستگاه مکاتبه نمود تا دستگاه‏های مذکور دو نوع وب‏سرویس زیر را ایجاد نموده و به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دسترسی دهند:
1 - وب‏سرویس استعلام مجوز
2 - وب‏سرویس اعلام تغییر وضعیت مجوز (تا چنانچه مجوزی که قبلا استعلام و برمبنای آن، نماد اعتماد صادر شده است، قبل از تاریخ انقضاء، دچار تعلیق یا ابطال شد به مرکز مذکور اطلاع‏رسانی برخط شود و به تبع آن، نماد مربوط نیز تعلیق یا ابطال شود).
در حال حاضر، تعدادی از دستگاه‌‏ها وب‏سرویس مربوطه را ارائه نموده‏اند و صدور نماد برای متقاضیان فعالیت‏های مرتبط با آن دستگاه‏‌ها کاملا سیستمی (Human-less & Paper-less) شده است، لیکن در خصوص دستگاه‏های مجوزدهنده‏ای که وب‏سرویس مربوط به خود را ارائه نکرده‏اند هنوز اسکن مجوز بارگذاری می‏شود و کارشناس کنترل می‏کند که امید است با ارائه وب‏سرویس‌‏های باقیمانده، در این موارد نیز، صدور نماد کاملا سیستمی شود.
انتهای پیام

تازه ها