شماره‌ 51 ماهنامه‌ "نسل چهارم" به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه‌ آذرماه 1398 منتشر و در سراسر کشور توزیع شد.
پنجاه و یکمین شماره ماهنامه‌ اختصاصی "نسل چهارم" با محوریت موضوعات بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و راه حل‌های نوآورانه CIT، مانور موفقیت‌های شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه تلکام پلاس و کاهش ارزبری 76 میلیون یورویی در پی برگزاری اولین میز تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات کشور  منتشر شد.
صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه "مسعود فاتح"، رئیس شورای سیاست گذاری دکتر "مهدی ادیبان"، سردبیر "مونا ارشادی فر" و دبیر تحریریه "زهرا طاهری" می باشند.
انتهای پیام
فایل پیوست: